ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

บุคลากร

 ข้าราชการ

 
       

 

 นักงานราชการ

 

 ครูอัตราจ้าง

 

 พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

 พนักงานธุรการ

     

 

 คนงาน ภารโรง คนครัว