ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

บุคลากร

 ข้าราชการ

     

 

 นักงานราชการ

 

 

 ครูอัตราจ้าง

 

 พี่เลี้ยงเด็กพิการ

     
     

 

 พนักงานธุรการ

   

 

 คนงาน ภารโรง คนครัว